ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
CORRELATION OF SERUM SPECIFIC IGE AND SKIN PRICK TESTS IN CHILDREN WITH RESPIRATORY ALLERGY [YMJ]
YMJ. 2011; 5(19): 421-428

CORRELATION OF SERUM SPECIFIC IGE AND SKIN PRICK TESTS IN CHILDREN WITH RESPIRATORY ALLERGY

Esen Demir1, Levent Midyat1, Figen Gulen1, Gulhadiye Akbas1, Sema Tanrıverdi1
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pulmonology-Allergy, Izmir, Turkey.

Objectives:The correlation of clinical data with laboratory tests is important in diagnosing atopic diseases. This study was planned to investigate the correlation of environmental allergen specific IgE levels and skin test methods in diagnosing atopic diseases. Methods:The study comprised 172 patients who had undergone immunotherapy for allergic diseases between November 2005 and July 2008, and had been evaluated with serum specific IgE levels and skin prick tests. Results:The male/female ratio was 1.6, with a mean age of 12.5±3.6 years (range 5-20 years), and mean age of onset of allergy symptoms at 6.9±3.5 years (range 0-16 years). The sp IgE of 96.3% of the patients was positive. No significant link was found between the age of onset and the existence of atopy in the family (p=0.258), nor the subject gender (p=0.941). Except for molds, all allergens had significant correlations between their serum sp IgE levels and skin test positivities. As the age of onset increases, grass pollens (p=0,000) and cereals pollens (p=0,000) skin test positivities were found to increase, in contrast to the decrease of d1-d2 serum sp IgE levels and skin test positivities. In the patients without any atopy case in the family, serum d1 and d2 sp IgE levels and d1 skin test positivity were found to be higher (p<0.05).

Keywords: Child;skin test, hipersensitivite;cross reactions.

SOLUNUM YOLU ALLERJİSİ OLAN ÇOCUKLARDA SERUM SPESİFİK IGE VE DERİ PRİCK TESTLERİNİN KORELASYONU

Esen Demir1, Levent Midyat1, Figen Gulen1, Gulhadiye Akbas1, Sema Tanrıverdi1
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pulmonology-Allergy, Izmir, Turkey.

Atopik hastalıkların tanısında klinik bulgularla laboratuar testlerinin korelasyonu önemlidir. Bu çalışma, allerjik hastalıkların tanısında, çevresel alerjen sp IgE düzeylerinin deri testleri ile korelasyonunu saptamak için planlanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Solunum-Alerji BD tarafınca immunoterapi uygulanan ve Kasım 2005-Temmuz 2008 tarihleri arası spesifik IgE ve deri prick testi ile değerlendirilen 172 olgunun test yanıtları ve bu yanıtlara etki eden faktörler araştırılmıştır. Hastaların erkek/kız oranı 1.6, ortalama yaşı 12.5±3.6 yaş (5-20 yaş), ortalama yakınma başlangıç yaşı 6,9±3,5 yaş (0-16 yaş) olarak saptandı. Sp IgE olguların %96.3’ünde pozitif bulundu. Ailede atopi varlığı (p=0.258) ve cinsiyet (p=0.941) ile yakınmaların başlangıç yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Küf mantarları dışında diğer tüm alerjenlerin sp IgE seviyeleri ile aynı alerjenlere karşı oluşan deri pozitiflikleri arasında anlamlı ilişki saptandı. Olguların hastalık başlangıç yaşı arttıkça, ot polenleri (p=0,000) ve hububat polenleri (p=0,000) deri testi pozitiflikleri artış gösterirken, d1-d2 serum sp IgE düzeylerinde ve deri testi pozitifliklerinde azalma olduğu gözlendi. Ailede atopi olmayan olgularda, serum d1 ve d2 düzeylerinin ve d1 deri testi pozitifliğinin belirgin daha fazla olduğu saptandı (p<0.05). Serum alerjen-spesifik IgE düzeyleri, çocukluk çağı atopik hastalıklarında, diğer laboratuar testleri ve klinik bulgularla korelasyon gösteren önemli bir tanı metodudur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ;deri hastalıkları ;aşırı duyarlılık ; çapraz reaksiyonlar.

Esen Demir, Levent Midyat, Figen Gulen, Gulhadiye Akbas, Sema Tanrıverdi. CORRELATION OF SERUM SPECIFIC IGE AND SKIN PRICK TESTS IN CHILDREN WITH RESPIRATORY ALLERGY. YMJ. 2011; 5(19): 421-428
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale