ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
SWEET BEGINING, TRAGIC END: MAD HONEY POISINING [YMJ]
YMJ. 2014; 8(30): 789-793

SWEET BEGINING, TRAGIC END: MAD HONEY POISINING

Olcay Ozveren1, Baran Erdik2, Mehmet Akif Ozturk3, Zekeriya Kucukdurmaz1, Elif Eroglu Buyukoner1, Muzaffer Degertekin1
1Department of Cardiology, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey
2School of Medicine, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey

Secondary products derived from plants may contain harmful substances such as honey. The honey contaminated with grayanotoxin, a diterpene, which is a polyhydroxylated cyclic hydrocarbon that doesn?t contain nitrogen named “deli bali” in Turkish, which is called “[sic] mad honey may cause grayanotoxin toxidrome. It affects multiple systems of the body especially cardiovasculare system in a dose dependent fashion. Herein we present a rewiev of this toxidrome.

Keywords: mad-honey; grayanotoxin; poisoning.

TATLI BAŞLANGIÇ, TRAJİK SON: DELİ BAL ZEHİRLENMESİ

Olcay Ozveren1, Baran Erdik2, Mehmet Akif Ozturk3, Zekeriya Kucukdurmaz1, Elif Eroglu Buyukoner1, Muzaffer Degertekin1
1Department of Cardiology, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey
2School of Medicine, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey

Bal gibi bitki kaynaklı besinler beraberinde zarar verici içerikler de içerebilirler. Nitrojen içermeyen polihidroksile siklik bir hidrokarbon olan grayanotoksin içeren ve türkçede „deli balı? olarak da geçen bal türü garayanotoxin zehirlenme sendromuna yol açabilmektedir. Çoklu organ ve sistemlerde bir çok yan etki ile belirti veren bu zehirlenme sendromu daha çok doz bağımlı bir karakter göstermektedir. Burada bu zehirlenme sendromuna ait bir derleme sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: deli-bal; grayanotoksin; zehirlenme.

Olcay Ozveren, Baran Erdik, Mehmet Akif Ozturk, Zekeriya Kucukdurmaz, Elif Eroglu Buyukoner, Muzaffer Degertekin. SWEET BEGINING, TRAGIC END: MAD HONEY POISINING. YMJ. 2014; 8(30): 789-793
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale