ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
PRIMARY FALLOPIAN TUBE CARCINOSARCOMA: REPORT OF TWO CASES [YMJ]
YMJ. 2015; 11(36): 945-948

PRIMARY FALLOPIAN TUBE CARCINOSARCOMA: REPORT OF TWO CASES

Mehmet Ali Narin1, Derman Basaran2, Alper Karalok2, Gokhan Tulunay2
1Erzincan University Faculty of Medicine, Division of Gynecologic Oncology, Erzincan, Turkey
2Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Teaching and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Keçiören, Ankara, Turkey

Primary carcinomas of the fallopian tube are one of the exceptional malignancies of the female genital tract and it is very difficult to diagnose preoperatively or intraoperatively due to nonspecific presentation. Primary fallopian tube carcinosarcomas are extremely rare and make up only 4% of all gynecological carcinosarcomas. Few cases of have been reported in the literature. In this study we presented two cases of Primary carcinomas of the fallopian tube. Our aim was to provide additional information about the clinico- pathologic features of this rare disease.

Keywords: Follopian tube; carcinosarcoma.

PRİMER FALLOP TÜP KARSİNOSARKOMU: İKİ OLGU SUNUMU

Mehmet Ali Narin1, Derman Basaran2, Alper Karalok2, Gokhan Tulunay2
1Erzincan University Faculty of Medicine, Division of Gynecologic Oncology, Erzincan, Turkey
2Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Teaching and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Keçiören, Ankara, Turkey

Follop tüplerinin primer karsinomları kadın genital sistem kanserleri içerisinde oldukça ender görülen olgulardır. Spesifik bir belirti vermediğinden dolayı operasyon öncesi veya operasyon esnasında tanı alması oldukça güçtür. Primer tubal karsinosarkomlar; tubal sarkomlar içerisinde en sık görüleni olmakla birlikte, literatürdeki olgu sayısı son derece sınırlıdır ve tüm jinekolojik karsinosarkomların % 4’ ünü oluşturmaktadır. Çalışmamızda kliniğimizde son 4 yıl içerisinde tanı alan iki tubal karsinosarkom olgusunu sunarak bu nadir hastalığın kliniko- patolojik özelliklerini ortaya koymayı ve hastalıkla ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Fallop tüpleri; karsinosarkom.

Mehmet Ali Narin, Derman Basaran, Alper Karalok, Gokhan Tulunay. PRIMARY FALLOPIAN TUBE CARCINOSARCOMA: REPORT OF TWO CASES. YMJ. 2015; 11(36): 945-948
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale