ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
Diffusion Mr Imaging Findıngs Of Spontaneous Intracerebral Hematoma [YMJ]
YMJ. 2008; 2(7): 86-94

Diffusion Mr Imaging Findıngs Of Spontaneous Intracerebral Hematoma

Esra Meltem Kayahan Ulu1, Elif Karadeli1, Zeynep Guvenc1, Ahmet Bayrak1, Elif Durukan2, Arzu Uyusur1, Mehmet Coskun1
1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiology
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Public Heath

ABSTRACT Objectives To analyze the diffusion properties of intracranial hematomas and to understand the contribution of diffusion MR imaging of hematomas on clinical diagnosis in the patients with acute stroke. Methods The MR images of 37 patients with primary intracranial hemorrhage were retrospectively reviewed. Variations in T2- weighted echo planar images, DW (diffusion weighted) imaging signal intensity, and apparent diffusion coefficient (ADC) ratios (core of hematoma/contralateral hemisphere) were analysed according to the putative stages of hematoma, as seen on T1- and T2- weighted images. Results On both T2-weighted echo planar and DW images, the core of hematoma was hyperintense at the hyperacute (oxyhemoglobin, n=4) and late subacute stages (extracellular methemoglobin, n=11), while being hypointense at the acute (deoxyhemoglobin, n=11) and early subacute stages (intracellular methemoglobin, n=11). There was a positive correlation between signal intensity ratio on T2-weighted echo planar and DW images (r=0,698, r=0,940, p<0.05) in acute and early subacute stage. ADC values were decreased in the whole population and it was significantly different in acute and early subacute stage (p<0.05). Conclusions The core of hematoma is hyperintense on DW images with decreased ADC values at the earliest time, and thus mimic arterial stroke on DW images. ADC values are decreased during hyperacute, acute and subacute stages.

Keywords: Hematoma, Magnetic Resonance Imaging, Diffusion MRI

Spontan Intraserebral Hematomun Difüzyon MR Görüntüleme Bulguları

Esra Meltem Kayahan Ulu1, Elif Karadeli1, Zeynep Guvenc1, Ahmet Bayrak1, Elif Durukan2, Arzu Uyusur1, Mehmet Coskun1
1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiology
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Public Heath

Amaç İntrakraniyal hematomların yayılım özelliklerini analiz etmek ve akut darbeye maruz kalmıs hastaların klinik tanısında hematomların görülebilmesinde difüzyon MR görüntülerinin katkılarının anlasılması. Yöntemler Primer intrakraniyal kanamalı 37 hastanın MR görüntüleri geriye dönük olarak tekrar gözden geçirildi. T2–ağırlıklı echo planar görüntülerindeki değisimler, DW (difüzyon ağırlıklı) görüntüleme sinyal yoğunluğu ve görünen difüzyon katsayı (ADC) oranları (hematomun çekirdeği/kontralateral hemisfer) hematomun varsayım asamalarına göre analiz edildi (T1 ve T2 ağırlıklı görüntüleme sonucunda görüldüğü gibi). BulgHematom, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Difüzyon MRIular DW görüntüleme ve T2- ağırlıklı echo planarın her ikisinde de, hematomun çekirdeğinin akutta (deoxyhemoglobin, n=11) ve erken subakut asamalarda (intracellular methemoglobin, n=11) yoğunluğu düsükken; hyperakutta (oxyhemoglobin, n=4) ve geç subakut asamalarda (extracellular methemoglobin, n=11) yoğunluğu yüksekti. Akut ve erken subakut asamalarda DW görüntüleri (r=0,698, r=0,940, p<0.05) ve T2-ağırlıklı echo planarda sinyal yoğunluk oranı arasında positif bir bağlantı vardı. ADC değerleri populasyonun tümünde azalmıstı ve bu değerler akut ve erken subakut dönemlerde (p<0.05) oldukça önemli ölçüde farklılasmıstı. Sonuçlar Hematomun çekirdeği en erken zamanda ADC değerlerinin düsmesiyle birlikte DW görüntülemede yüksek yoğunluktadır ve bundan dolayı DW görüntülemede atardamar vurusunu taklit eder. ADC değerleri hiperakut, akut ve subakut devrelerinde azalmıstır.

Anahtar Kelimeler: Hematom, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Difüzyon MRI

Esra Meltem Kayahan Ulu, Elif Karadeli, Zeynep Guvenc, Ahmet Bayrak, Elif Durukan, Arzu Uyusur, Mehmet Coskun. Diffusion Mr Imaging Findıngs Of Spontaneous Intracerebral Hematoma. YMJ. 2008; 2(7): 86-94
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale