ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
DOES INTRAABDOMINAL PRESSURE IN LAPAROSCOPIC PROCEDURES TRANSFORM PATENT PROCESSUS VAGINALIS INTO CLINICAL HERNIA? [YMJ]
YMJ. 2013; 7(26): 624-628

DOES INTRAABDOMINAL PRESSURE IN LAPAROSCOPIC PROCEDURES TRANSFORM PATENT PROCESSUS VAGINALIS INTO CLINICAL HERNIA?

Abdullah Yıldız1, Melih Akın1, Basak Erginel1, Cetin Ali Karadag1, Nihat Sever1
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
3Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
4Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
5Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.

Objective: Inguinal hernia is one of the most common dissease in childhood. Laparoscopic procedures in children are getting more popular common and in some cases surgeons find patent processus vaginalis during operation. Other than inguinal pathologies there is no concensus whether to close the patent processus vaginalis (PPV) or not. As generally accepted, increased intraabdominal pressure may cause clinical hernia in these cases. Therefore the answer of the question above ought to be whether any increased intraabdominal pressure in laparoscopic procedures can transforme these PPV into clinical hernia. Methods:Between April 2009 and December 2010 the medical records of all paediatric patients whom treated laparoscopically for apandicitis were reviewed retrospectively. All cases with PPV have been followed-up in case of developing clinical hernia with telephone interviews or clinical evaluation. Results: Of 101 patients, 84 cases have been inspected for internal inguinal ring opening. In total, the rate of internal opening was found 20.23% ( 17 cases). Nine were right, 3 were left and 5 were bilateral. 17 cases (ten boys and seven girls) with PPV were followed up average 10.58 months ( Range 2-16 months). Only one girl (5,88%) developed a left inguinal hernia in post operative sixth month.In this case an unnoticed sliding adnexia could be possible the reason of the hernia. None of the other patients had any hernia subsequently. Conclusions: Short interval of increased intraabdominal pressure in laparoscopic procedures does not carry a risk of developing clinical hernia therefore any PPV found during laparoscopic procedures need not to be closed.

Keywords: Inguinal hernia; intra abdominal pressure; laparoscopy.

LAPAROSKOPİK GİRİŞİMLERDEKİ İNTRAABDOMİNAL BASINÇ PATENT PRESESSUS VAJİNALİSİ KLİNİK FITIĞA ÇEVİRİR Mİ?

Abdullah Yıldız1, Melih Akın1, Basak Erginel1, Cetin Ali Karadag1, Nihat Sever1
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
3Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
4Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.
5Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Paediatric Surgery, İstanbul, Turkey, Paediatric Surgeon.

Amaç: İnguinal herni çocuklarda en sık görülen hastalıklardan biridir. Laparoskopik işlemler çocuklarda gittikçe daha sık kullanılmaktadır. Laparoskopi sırasında zaman zaman iç delik ağızlarının açık olduğu insidental olarak saptanan açık iç delik ağızlarının kapatılıp kapatılmaması hakkında bir konsensus yoktur. Artmış karın içi basıncı herni gelişim nedenlerinden biridir. Bu durumda soru şu olmalıdır. Laparoskopik işlemler sırasından oluşan geçici karın içi basınç artışı patent prosessus vaginalis (PPV)’i inguinal herniye dönüştürür mü? Yöntem: Nisan 2009 ile Aralık 2010 tarihleri arasında laparoskopik apendektomi yapılan hastalarda iç delik açıklıkları kaydedildi. İç delik ağızları açık olarak saptanan hastalar ve aileleri ileride oluşabilecek inguinal herninin klinik belirtileri açısından bilgilendirildi. Sonuçlar: 84 hastanın iç delik ağızları değerlendirildi. 101 hasta bu süre içinde opere edildi. 17 olguda iç delik ağızları açık(%20.23) (10 erkek, 7 kız) 9 olguda sağ, 3 olguda sol ve 5 olguda ise bilateraldi. Sadece bir kız olguda (5,88%) post operatif 6. ayda sol inguinal herni gelişti. Bu olgu dışındaki hiçbir hastada klinik olarak herni gelişmedi. Hastaların ortalama takip süresi 10.58 ay idi. Değerlendirme: Laparoskopik işlemlerdeki kısa süreli karın içi basınç artışı klinik herni gelişme riski taşımamaktadır ve kapatılmasına gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni; intra abdominal basınç; laparoskopi.

Abdullah Yıldız, Melih Akın, Basak Erginel, Cetin Ali Karadag, Nihat Sever. DOES INTRAABDOMINAL PRESSURE IN LAPAROSCOPIC PROCEDURES TRANSFORM PATENT PROCESSUS VAGINALIS INTO CLINICAL HERNIA?. YMJ. 2013; 7(26): 624-628
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale