ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
Diffusion-Weighted Imaging Features of Urachal Abscess [YMJ]
YMJ. 2008; 2(7): 95-98

Diffusion-Weighted Imaging Features of Urachal Abscess

Ozgur Kilickesmez1, Arda Kayhan1, Bengi Gürses1, Neslihan Taşdelen1, Baki Ekici2, Nevzat Gurmen3
1Yeditepe University, School of Medicine Department of Radiology
2Yeditepe University, School of Medicine Department of General Surgery
3Yeditepe University, School of Medicine Department of Radiology

We report the diffusion-weighted imaging findings (DWI) of a case with urachal abscess. Magnetic resonance imaging revealed an enhancing thick, walled cystic mass arising from the superior surface of the urinary bladder and extenting to the level of the umbilicus. DWI revealed restricted diffusion of the cyst content consistent with abscess formation with an ADC value of 0.76 x 10¯³ mm²/s.

Keywords: Pyourachus, Urachal abscess, Urachus, Magnetic resonance imaging, Diffusion-weighted imaging

Urakal Absenin Difüzyon MR Görüntüleme Bulguları

Ozgur Kilickesmez1, Arda Kayhan1, Bengi Gürses1, Neslihan Taşdelen1, Baki Ekici2, Nevzat Gurmen3
1Yeditepe University, School of Medicine Department of Radiology
2Yeditepe University, School of Medicine Department of General Surgery
3Yeditepe University, School of Medicine Department of Radiology

Bu olgu sunumunda urakal abseli olguda difüzyon MR görüntüleme özelliklerini tanımladık. MRG’de mesane üst duvarından umbilikus seviyesine uzanan, kalın duvarlı, kontrastlanan kistik kitle saptandı. Difüzyon MR’da abse ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı ve düsük ADC değeri bulundu (0.76 x 10?³ mm²/s).

Anahtar Kelimeler: Pyourachus, Urakal Abse,Urakus, MR Görüntüleme, Difüzyon MR Görüntüleme

Ozgur Kilickesmez, Arda Kayhan, Bengi Gürses, Neslihan Taşdelen, Baki Ekici, Nevzat Gurmen. Diffusion-Weighted Imaging Features of Urachal Abscess. YMJ. 2008; 2(7): 95-98
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale