ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
SPONTANEOUS INTRAMURAL HEMATOMA DUE TO WARFARIN: CASE REPORT [YMJ]
YMJ. 2015; 10(-34-35): 930-932

SPONTANEOUS INTRAMURAL HEMATOMA DUE TO WARFARIN: CASE REPORT

Tolga Canbak1, Aylin Acar1, Fatih Basak1, Ali Kilic1, Metin Yucel1, Kemal Tekesin2, Gurhan Bas1
1Umraniye Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Uskudar Public Hospital, Istanbul, Turkey

Oral anticoagulant therapy should be monitored closely because of potential side effects. In this present study, we aimed to report a case of spontaneously occurred intramurral hematoma due to warfarin usage. Fifty-five years old female patient was admitted to emergency department due to abdominal pain, vomiting and skin ecchymosis. History of the patient revealed usage of Warfarin (5 mg/day) due to atrial fibrillation for one year. Abdominal tenderness and rebound was detected, especially in lower quadrant. INR level was too high to measure. Abdominal CT revealed occurrence of intramural hematoma. Vitamin K and fresh frozen plasma were applied intravenously. Patient was discharged after 6 days of hospitalization, uneventfully. There was no complication following three years.

Keywords: Intramural, Hematoma, Warfarin.

WARFARİN'E BAĞLI SPONTAN İNTRAMURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU

Tolga Canbak1, Aylin Acar1, Fatih Basak1, Ali Kilic1, Metin Yucel1, Kemal Tekesin2, Gurhan Bas1
1Umraniye Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Uskudar Public Hospital, Istanbul, Turkey

Oral antikoagulan tedavisi uygulamalarında olası yan etkileri nedeniyle yakın takip edilmelidir. Bu çalışmada, warfarin kullanımına bağlı spontan intramural hematom gelişen olgu sunumu amaçlandı. Ellibeş yaşında kadın hasta acil servise karın ağrısı, kusma ve ciltte ekimoz şikayetleri ile başvurdu. Hastanın son bir yılda atrial fibrilasyon nedeniyle warfarin 5 mg/gün kullanım öyküsü vardı. Karın muayenesinde, özellikle alt kadranlarda abdominal hassasiyet ve defans saptandı. INR seviyeleri ölçülemeyecek düzeyde yüksek bulundu. Abdominal BT'de intramural hematom saptandı. IV vitamin K ve taze donmuş plazma verildi. Hasta takip 6. gün komplikasyonsuz taburcu edildi. Üç yıllık takip süresinde komplikasyon gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Intramural, Hematom, Warfarin.

Tolga Canbak, Aylin Acar, Fatih Basak, Ali Kilic, Metin Yucel, Kemal Tekesin, Gurhan Bas. SPONTANEOUS INTRAMURAL HEMATOMA DUE TO WARFARIN: CASE REPORT. YMJ. 2015; 10(-34-35): 930-932
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale