ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
ANESTHETIC MANAGEMENT OF AWAKE CRANIOTOMY : OUR STANDARDISED PROTOCOL AND REVIEW OF THE LITERATURE [YMJ]
YMJ. 2014; 8(-31-32): 794-806

ANESTHETIC MANAGEMENT OF AWAKE CRANIOTOMY : OUR STANDARDISED PROTOCOL AND REVIEW OF THE LITERATURE

Hatice Türe1, Özgül Keskin1, Özge Köner1, Sevgi Bilgen1, Neslihan Uztüre1, Kaan Yaltırık2, Kıvılcım Tekin2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul,Turkey
2Department of Neurosurgery, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Paralel to the development of new anesthetics, and advanced technological changes, anesthesia is being more safer for the patients. At the same time, surgical procedures are becoming longer and much more complex. Awake craniotomy is the technique of choice for certain neurosurgical procedures, including excision of lesions from eloquent cortical areas and procedures for epilepsy and movement disorders. The anesthesiologist should be maintain patient comfort, analgesia, immobility and cooperation adequately during the awake craniotomy. Due to extensive and effective use of modern aneasthetic methods, its indications are getting less. In this study we aimed to give our standardized anesthetic protocol for awake craniotomy and review of the literature.


UYANIK KRANİYOTOMİ DE ANESTEZİ YÖNETİMİ: STANDART PROTOLÜMÜZ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Hatice Türe1, Özgül Keskin1, Özge Köner1, Sevgi Bilgen1, Neslihan Uztüre1, Kaan Yaltırık2, Kıvılcım Tekin2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul,Turkey
2Department of Neurosurgery, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Yeni anestezik ajanların bulunması ve teknolojik değişikliklerdeki ilerlemelerle anestezi hastalar için daha güvenli bir hale gelmiştir. Aynı zamanda, cerrahi uygulamalarda daha uzun ve daha kompleks olmaya başlamıştır. Uyanık kraniyotomi, hassas kortikal lezyonlar and epilepsi ve hareket bozukluklarının cerrahisinde tercih edilebilen bir tekniktir. Uyanık kraniyotomi sırasında, anestezist hastanın konforunun, analjezisinin,hareket sizliğinin ve kooperasyonunun yeterli olmasını sağlamalıdır. Modern anestezi yöntemlerinin artmış ve etkin kullanımıyla, uyanık kraniyotomi endikasyonları azalmaktadır. Bu çalışmada, uyanık kraniyotomide standart anestezi protokolümüz ve litera- türün gözden geçirilmesi amaçlan-mıştır.


Hatice Türe, Özgül Keskin, Özge Köner, Sevgi Bilgen, Neslihan Uztüre, Kaan Yaltırık, Kıvılcım Tekin. ANESTHETIC MANAGEMENT OF AWAKE CRANIOTOMY : OUR STANDARDISED PROTOCOL AND REVIEW OF THE LITERATURE. YMJ. 2014; 8(-31-32): 794-806
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale