ISSN: 1307-279X
ANESTHETIC MANAGEMENT OF EPILEPSY SURGERY: OUR STANDARDIZED ANESTHETIC PROTOCOL AND REVIEW OF THE LITERATURE EPILEPSY SURGERY, ANESTHETIC MANAGEMENT [YMJ]
YMJ. 2014; 8(30): 758-765

ANESTHETIC MANAGEMENT OF EPILEPSY SURGERY: OUR STANDARDIZED ANESTHETIC PROTOCOL AND REVIEW OF THE LITERATURE EPILEPSY SURGERY, ANESTHETIC MANAGEMENT

Hatice Ture1, Ozgul Keskin1, Ozge Koner1, Sevgi Bilgen1, Kaan Yaltırık2, Nurcan Sancar1, Berrin Aktekin3, Canan Aykut Bingol4, Ugur Ture2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul,Turkey
2Department of Neurosurgery, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul,Turkey
4Department of Neurology, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Epilepsy surgery is a therapeutic intervention for patients with medically refractory seizures. Anesthetic considerations epilepsy surgery for refractory epilepsy include ensuring a safe and comfortable perioperative experience for the patient, providing suitable operating conditions for the neurosurgeon, avoiding interference with intraoperative neuromonitoring recordings. Providing the conditions that simultaneously meet these requirements, using general anesthesia remains a significant challenge for the neuroanesthesiologist. The role of anesthesiologist acquires significant dimensions in management of epilepsy ranging from operative procedure, to the intensive care management of patients with status epilepticus. The knowledge regarding various antiepileptic agents and their potential side effects and interactions with anesthetic agents are of prime concern during surgical procedures for epilepsy. It requires a skilful and clinically precise handling of such patients during perioperative period by the all team, which is structured by anesthesiologist, neurosurgeon and neurologist. In this study, we aimed to discuss our standardized anesthesia protocol and review of the literaturefor epilepsy surgery.


EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ: STANDART ANESTEZİ PROTOKOLÜMÜZ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ EPİLEPSİ CERRAHİSİ, ANESTEZİ YÖNETİMİ

Hatice Ture1, Ozgul Keskin1, Ozge Koner1, Sevgi Bilgen1, Kaan Yaltırık2, Nurcan Sancar1, Berrin Aktekin3, Canan Aykut Bingol4, Ugur Ture2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul,Turkey
2Department of Neurosurgery, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul,Turkey
4Department of Neurology, Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Epilepsi cerrahisi medikal tedaviye dirençli epilepsi hastaları için tedavi edici bir girişimdir. Dirençli epilepsi için uygulanan epilepsi cerrahisinin anestezisinde önemli olan hastaya operasyon süresince rahat ve güvenli bir deneyim sağlamak, nöroşirürjiyen için uygun cerrahi koşulları oluşturmak, düzgün ve etkin bir intraoperatif nöromonitörleme yapabilmektir. Genel anestezi koşullarını sağlayarak aynı anda bu gereksinimleri karşılamak nöroanestezist için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Anestezistler, epilepsi cerrahisinde; cerrahi girişimlerde uygulanan anestezi yönetiminden, yoğun bakımda status epileptikusun tedavisine dek birçok aşamada rol almaktadır. Çeşitli antiepileptik ajanlar ve potansiyel yan etkileri ve anestezik maddelerle etkileşimleri konusunda bilgi epilepsiye yönelik uygulanan cerrahi işlemler sırasındaki kaygılarından biridir. Bu tür hastaların beyin cerrahı ve nörolog içeren bir ekip tarafından becerikli ve klinik olarak hassas bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, epilepsi cerrahisinde kliniğimzde uyguladığımız standart anestezi protokolümüz ve bu konuda literatürün gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.


Hatice Ture, Ozgul Keskin, Ozge Koner, Sevgi Bilgen, Kaan Yaltırık, Nurcan Sancar, Berrin Aktekin, Canan Aykut Bingol, Ugur Ture. ANESTHETIC MANAGEMENT OF EPILEPSY SURGERY: OUR STANDARDIZED ANESTHETIC PROTOCOL AND REVIEW OF THE LITERATURE EPILEPSY SURGERY, ANESTHETIC MANAGEMENT. YMJ. 2014; 8(30): 758-765
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale