ISSN: 1307-279X
THE VALUE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF APICAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY [YMJ]
YMJ. 2011; 5(19): 445-447

THE VALUE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF APICAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

Ismail Polat Canbolat1, Kadriye Kilickesmez1, Umit Yasar Sinan1, Memduh Dursun2, Mehmet Serdar Kucukoglu3
1Istanbul University Institute of Cardiology Department of Cardiology Associate Professor of Cardiology
2Istanbul University Istanbul Medical School Department of Radiology
3Istanbul University Institute of Cardiology Department of Cardiology.

The differential diagnoses of T-wave inversions are diverse and ischemia, inflammation, electrolyte abnormalities, cocaine use, trauma, and others. Apical hypertrophic cardiomyopathy (HC) is a subtype of HC in which myocardial hypertrophy predominantly involves the apex of the left ventricle. Diagnosis is based on the presence of typical giant inverted T waves in midprecordial derivations (3) and spadelike view in ventriculography, cardiovascular magnetic resonance (MRI) and computed tomography(CT). Non-contrast echocardiography has been the usual first line investigation. However, echocardiography has limitations for visualising the apex and apical hypertrophy and may miss apical HCM. In this case report, we will present a patient with giant T wave inversion and inconclusive echocardiography which lead us to the diagnosis of apical HCM.

Keywords: apikal hypertrophic cardiomyopathy;electrocardiography;echocardiography;magnetic resonance.

APİKAL HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİDE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMİ

Ismail Polat Canbolat1, Kadriye Kilickesmez1, Umit Yasar Sinan1, Memduh Dursun2, Mehmet Serdar Kucukoglu3
1Istanbul University Institute of Cardiology Department of Cardiology Associate Professor of Cardiology
2Istanbul University Istanbul Medical School Department of Radiology
3Istanbul University Institute of Cardiology Department of Cardiology.

Apikal hipertrofik kardiyomyopatide magnetik rezonans görüntülemenin önemi Apikal hipertrofik kardiyomyopati (HKM) sol ventrikülün genellikle apeksinde myokard kalınlaşmasına neden olan hipertrofik kardiyomyopati çeşididir. Tanısı elektrokardiogramda (EKG) özellikle midprekordiyal derivasyonlarda tipik derin T negatifliğinin varlığı ve ventrikulografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve ya ekokardiografide tipik maça benzeri görüntünün görülmesi ile konur. Kontrastsız ekokardiyografi günlük pratikte kullanılan ilk tanı metodudur. Buna rağmen apeksin görüntülenmesinde kısıtlılıkları bulunmaktadır ve apikal HKM tanısı atlanabilir. Bu olgu sunumumuzda yetersiz ekokardiyografik bulguları olan ve derin T dalga negatifliği nedeni ile apikal HKM tanısına yönlendiğimiz bir hasta sunacağız.

Anahtar Kelimeler: apikal hipertrofik; kardiyomyopati;elektrokardiyografi;ekokar diyografi;magnetik rezonans.

Ismail Polat Canbolat, Kadriye Kilickesmez, Umit Yasar Sinan, Memduh Dursun, Mehmet Serdar Kucukoglu. THE VALUE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF APICAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY. YMJ. 2011; 5(19): 445-447
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale