ISSN: 1307-279X
THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS AS A FIRST SIGN OF GRAVE’S DISEASE [YMJ]
YMJ. 2015; 11(36): 949-952

THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS AS A FIRST SIGN OF GRAVE’S DISEASE

Ayca Inci1, Ali Rıza Caliskan1, Melahat Coban1, Refik Olmaz1, Suheyla Ayca Gulenay1, Metin Sarikaya1, Funda Sari1
Antalya Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Antalya, Turkey

Thyrotoxic periodic paralysis; is a rare sign of thyrotoxicosis and characterised by attacks of muscle weakness. Hypokalemia is usually present during attacks. A 33-year-old male patient admitted to emergency service of our hospital with complaints of generalised muscle weakness which was more prominent in his lower extremities. Thyrotoxicosis and hypokalemia were detected in his examination. Hypokalemia signs were present in electrocardiography; intravenous potassium replacement had been started immediately. After potassium replacement; his complaints rapidly recovered. Thyrotoxic signs in Thyrotoxic periodic paralysis can be overlooked because neurological signs are more prominent during attacks. Early diagnosis in these patients prevents severe cardiopulmonary complications.

Keywords: hypokalemic periodic paralysis, thyrotoxicosis, Graves Disease

GRAVES HASTALIĞININ İLK BULGUSU OLARAK TİROTOKSİK PERİYODİK PARALİZİ

Ayca Inci1, Ali Rıza Caliskan1, Melahat Coban1, Refik Olmaz1, Suheyla Ayca Gulenay1, Metin Sarikaya1, Funda Sari1
Antalya Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Antalya, Turkey

Tirotoksik periyodik paralizi tirotoksikozun nadir bir bulgusudur ve ataklar şeklinde jeneralize güçsüzlük ile karakterizedir. Ataklar sırasında hipokalemi genellikle saptanır.33 yaşında erkek hasta acil servise alt extremitede daha belirgin olan jeneralize kas güçsüzlüğü yakınmasıyla başvurdu. Yapılan tetkiklerinde hipokalemi ve tirotoksikozis saptandı. EKG sinde hipokalemi bulguları saptanan hastaya, acil olarak intravenöz potasyum verildi ve hastanın bulguları hızla iyileşti. Tirotoksik PP hastalarının tirotoksik bulguları nörolojik semptomların daha ön planda olması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Bu hastalarda erken tanı ciddi kardiyopulmoner komplikasyonları önlemektedir.

Anahtar Kelimeler: hipokalemik periyodik paralizi, tirotoksikozis, Graves Hastalığı

Ayca Inci, Ali Rıza Caliskan, Melahat Coban, Refik Olmaz, Suheyla Ayca Gulenay, Metin Sarikaya, Funda Sari. THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS AS A FIRST SIGN OF GRAVE’S DISEASE. YMJ. 2015; 11(36): 949-952
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale