ISSN: 1307-279X
OZONE THERAPY IN UROLOGY [YMJ]
YMJ. 2015; 10(-34-35): 903-906

OZONE THERAPY IN UROLOGY

Sinan Ekici1, Asiye Isın Dogan Ekici2, Nurettin Luleci3
1Hisar Intercontinental Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Akkor Medical Center, Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

For the first time, ozone was used during World War I to treat soldiers having gangreen. It is now accepted as a reliable medical therapeutic method. Ozone therapy is application of a gas mixture comprising ozone/oxygen into body cavities and circulation. Ozone is used in multiple applications in medicine with its low adverse effect. Its usage in urology especially in ischemic and chronic diseases is getting increase by the time passed.

Keywords: Urology, ozone therapy.

ÜROLOJİDE OZON TEDAVİSİ

Sinan Ekici1, Asiye Isın Dogan Ekici2, Nurettin Luleci3
1Hisar Intercontinental Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Akkor Medical Center, Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

İlk defa 1. Dünya Savaşı sırasında askerlerin gangren tedavisinde kullanılmış olan ozon tedavisi artık güvenli bir medikal tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ozon tedavisi ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına ve dolaşım sistemine uygulanmasıdır. Ozon düşük yan etkisiyle tıpın pek çok alanında uygulanmaktadır. Zaman geçtikçe ozonun üroloji alanında özellikle iskemi temelli ve kronik hastalıklarda kullanımı da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üroloji, ozon tedavisi.

Sinan Ekici, Asiye Isın Dogan Ekici, Nurettin Luleci. OZONE THERAPY IN UROLOGY. YMJ. 2015; 10(-34-35): 903-906
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale