ISSN: 1307-279X
MOTHERS’ KNOWLEDGE ON FOREIGN BODY ASPIRATION [YMJ]
YMJ. 2015; 11(36): 935-944

MOTHERS’ KNOWLEDGE ON FOREIGN BODY ASPIRATION

Sebnem Ozdogan1, Gozde Sahin2, Ozgehan Avci2, Nukhen Busra Duran2, Bilge Atli2, Nurver Akinci2, Gulsen Kose2
1Sisli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Department of Pediatric Pulmonary Diseases, Istanbul, Turkey
2Sisli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

Backgrounds: Foreign body aspiration is among the leading causes of avoidable fatal childhood accidents. This study was performed to evaluate the mothers’ knowledge on foreign body aspiration. Materials and Methods: A survey was conducted on the mothers of 169 inpatients, between 1 month and 5 years of age, who were receiving treatment at the pediatrics department. Results: Overall, 50% of the mothers that participated in thestudy, had adequate information on foreign body aspiration. Mothers, whowere at an advancedage, were working, or who were university graduates, had a significantly higher level of information on foreign body aspiration. Conclusion: The educational level of the women should be increased, in order to enhance their awareness and their level of information on foreign body aspiration.

Keywords: Foreign body aspiration, knowledge, mothers, children.

YABANCI CİSİM ASPİRASYONU HAKKINDA ANNELERİN BİLGİ DÜZEYİ

Sebnem Ozdogan1, Gozde Sahin2, Ozgehan Avci2, Nukhen Busra Duran2, Bilge Atli2, Nurver Akinci2, Gulsen Kose2
1Sisli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Department of Pediatric Pulmonary Diseases, Istanbul, Turkey
2Sisli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu çocukluk çağının önlenebilir ölümle sonuçlanan kazaların başında gelmektedir. Çalışmamızın amacı yabancı cisim aspirasyonu hakkında annelerin bilgi düzeyinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Yaşları 1 ay-5 yaş arasında olan çocuk servisinde yatarak tedavi gören 169 olgunun annesine anket uygulandı. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin %50’si yabancı cisim aspirasyonu hakkında yeterli bilgi düzeyine sahipti. İleri yaş annelerin, çalışan annelerin ve üniversite mezunu olan annelerin yabancı cisim aspirasyonu hakkındaki bilgileri anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Sonuç: Toplumda yabancı cisim aspirasyonu hakkında farkındalığın ve bilgi düzeyinin arttırılabilmesi için öncelikle kadınların eğitim düzeyinin arttırılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, bilgi düzeyi, anne, çocuk.

Sebnem Ozdogan, Gozde Sahin, Ozgehan Avci, Nukhen Busra Duran, Bilge Atli, Nurver Akinci, Gulsen Kose. MOTHERS’ KNOWLEDGE ON FOREIGN BODY ASPIRATION. YMJ. 2015; 11(36): 935-944
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale